ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ รับมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษา จากผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส ๑ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)

02

 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ รับมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษา จากผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส ๑ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)

    เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๑  ณ อาคารกองบังคับการกองบิน ๔๖    นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ รับมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บุตร – ธิดา ข้าราชการ กองบิน ๔๖ และรับมอบกรวยจราจร จำนวน ๑๐๐ อัน เพื่อไว้ใช้ในภารกิจ กองบิน ๔๖ จากนายดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส ๑ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)

Comments

comments

Comments are closed.