อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับผู้นำสตรี ผู้ประกอบการและกลุ่ม OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

03

 

อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับผู้นำสตรี ผู้ประกอบการและกลุ่ม OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ.ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์(1) นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์(2) นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับผู้นำสตรี ผู้ประกอบการและ กลุ่ม OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้และเข้าใจ กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย สามารถวิเคราะห์เลือกช่องทางการจัดจำหน่ายและสามารถวางแผนการจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีเรียนรู้การซื้อ – ขายสินค้าออนไลน์ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สำหรับเป้าหมายในครั้งนี้คือ กลุ่มผู้นำสตรี ผู้ประกอบการและกลุ่ม OTOP โดยมีตัวแทนจากอำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่า อำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา อำเภอลับแล และอำเภอเมืองเข้าอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.