ชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีไหว้ครูเป็นติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างความสามัคคี สืบสานประเพณีให้คงอยู่

14

 

ชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีไหว้ครูเป็นติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างความสามัคคี สืบสานประเพณีให้คงอยู่

   วันนี้ ( 11 ต.ค.61 ) ที่ศาลากลางเปรียญวัดราษฎรบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดจัดพิธีไหว้ครูขึ้น โดยมีนายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องลิเกในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

    สำหรับชมรมลิเกในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มรวมตัวกันก่อตั้งเป็นชมรม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งทางชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของชาวลิเก ที่หนึ่งปีจะต้องประกอบพิธีไหว้ครู 1 ครั้ง และเพื่อเป็นสร้างความสามัคคีในหมู่คณะลิเกจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะนับวันจะมีผู้สืบทอดการแสดงลิเกลดลง บางคณะก็ไม่มีลูกหลานมาสานต่อเป็นการช่วยรักษาการแสดงเก่าแก่ให้คงอยู่สืบไป ส่วนขั้นตอนการไหว้ครู มีครบถ้วนตามประเพณีการไหว้ครูของลิเก และศิลปินแขนงต่างๆ เช่น พิธีทางสงฆ์ พิธีไหว้ครู ซึ่งมีอาจารย์ เด่นชัย เอนกลาภ นายกสมาคมลิเกแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าพิธี มีศิลปินลิเกหลายสิบชีวิตได้รำถวาย และมีพิธีครอบครู ส่วนในภาคค่ำ ทางชมรมลิเกในจังหวัดพิษณุโลก ยังได้ตั้งเวทีแสดงลิเกจากคณะต่าง ๆ ที่บริเวฯลานหน้าเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะอีกด้วย

Comments

comments

Comments are closed.