นายอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” (Kick off)

17

 

นายอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” (Kick off)

วันนี้ (9 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” (Kick off) และสร้างการรับรู้การส่งเสริมการสร้างนิสัย “แยกก่อนทิ้ง”และหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/พนักงาน และลูกจ้าง ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดไชย์จุมพล ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.