524

กองทัพภาคที่ ๓ ครบ ๑๑๑ ปีแห่งการสถาปนา...

กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีบวงสรวง สักการะ อนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเอกาทศรถและสมเด็จพระพี่นาวสุพรรณกัลยา ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลกเและทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ ทหารกล้าผู้เสี...