17

ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2557...

    จังหวัดพิษณุโลกแจ้งผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2557     นายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จ...