พิดโลกนิวส์ คือ ความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำงานของทีมของเรา ประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างข่าวสารในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ทำให้เราสร้างเว็บไซต์ Pitloknews.com ขึ้นมา เว็บไซต์นี้มีแนวคิดที่นำเสนอข่าวสารและการเคลื่อนไหวของจังหวัดพิษณุโลกในมิติหลากหลายมีปัจจัยสำคัญในการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วเมือง โดยเราจัดให้เป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ที่ควบคู่กับทีวีออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่มีมาตรฐานสูงและให้ความสำคัญกับความสามารถในการอ้างอิงและสืบค้นข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนได้

เราเข้าใจว่าในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญที่แทบจะทุกคนใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อความบันเทิง ค้นคว้าข้อมูลหรือแม้กระทั่งการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ดังนั้น พิดโลกนิวส์ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 9 อำเภอของพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงของพิษณุโลกมาสู่ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังเป็นสื่อกลางที่น่าเชื่อถือในการนำเสนอข้อมูลให้กับท่าน

Scroll to Top