ประธานรัฐสภา นัด ประชุมรัฐสภา โหวตนายกรัฐมนตรี 13 ก.ค. เวลา 09.30 น.

ประธานรัฐสภา นัด ประชุมรัฐสภา โหวตนายกรัฐมนตรี 13 ก.ค. เวลา 09.30 น. – Pitlok News


 

ประธานรัฐสภา นัด ประชุมรัฐสภา ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ โหวตนายกรัฐมนตรี วันที่ 13 ก.ค. เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

วันที่ 7 ก.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาง พรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา ได้ออกหนังสือ ด่วนมากที่ สผ 0014/ร1  ถึง ส.ส. และ ส.ว. เรื่อง “การประชุมร่วมรัฐสภา” เนื่องด้วย ประธานรัฐสภา ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top