ประวัติ นพดล มาตรศรี ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา เปลี่ยนโหวต ฮุบ 1 คะแนนคืนจาก "พิธา"

ประวัติ นพดล มาตรศรี ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา เปลี่ยนโหวต ฮุบ 1 คะแนนคืนจาก “พิธา” – Pitlok News


เปิดประวัติ นพดล มาตรศรี ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา โหวตสวนโพล ขอเปลี่ยนคะแนน “งดออกเสียง” ให้ “พิธา” นั่งนายกฯ ทำวุ่นทั้งสภา

ภายหลังจากที่ นายนพดล มาตรศรี ส.ส.สุพรรณบุรี ขอเปลี่ยนผลโหวต “เห็นชอบ” ซึ่งสวนทางกับมติของพรรคชาติไทยพัฒนา เป็น “งดออกเสียง” จนทำให้ที่ประชุมถกเถียงกัน และทำให้ นายนพดล เป็นที่สนใจหลังขอเปลี่ยนผลคะแนน.

ประวัติ นพดล มาตรศรี 

สำหรับ นพดล มาตรศรี (ชื่อเล่น กิมเลี้ยง) เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2509 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนอู่ทอง ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิลปศาสตร์) และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นพดล มาตรศรี เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด และเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพดล เป็นนักการเมืองที่เป็นคนสนิทของ บรรหาร ศิลปอาชา

กระทั่งในปี 2551 พรรคชาติไทยถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค และตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค จึงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายนพดลจึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคชาติไทยพัฒนา และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสมัยที่ 2 และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้ย้ายมาลงสมัครรับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 ของพรรคชาติไทยพัฒนา และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมัยที่ 3

นายนพดล ได้รับเลือกในการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นกรรมการบริหารพรรค

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top