อ.อ.ป. ฉลองครบรอบ 76 ปี ลดราคาผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ‘จากป่าปลูก’ สูงสุด 20%

อ.อ.ป. ฉลองครบรอบ 76 ปี ลดราคาผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ‘จากป่าปลูก’ สูงสุด 20% – Pitlok News


นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ ในฐานะโฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี 2566 ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (Create forest plantations for sustainability)” โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจน มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย 
 
 
5
 
นอกจากพันธกิจการดำเนินงานข้างต้น อ.อ.ป. ยังได้มีการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม้ได้แก่ ‘การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้สักจากป่าปลูก’ เพื่อให้เกิดใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ อ.อ.ป. ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้สักของ อ.อ.ป. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่รู้จักในประเทศไทย
 
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ วันสถาปนาองค์การ -อุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2566 (ครบรอบ 76 ปี) อ.อ.ป ได้จัดโปรโมชั่นลดราคาผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจากป่าปลูก อาทิ โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และอื่นๆ เป็นต้น รายละเอียดดังนี้
 
ต่ำกว่า 10,000 บาท  รับส่วนลด 5%
10,001 บาท – 50,000 บาท  รับส่วนลด 10%
50,001 บาท – 100,000 บาท รับส่วนลด 15%
100,001 บาท ขึ้นไป  รับส่วนลด 20% 
 
3_1
 
1_1
 
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ฯ จ.แพร่ โทร. 09 6696 4669, งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ จ.ลำปาง โทร. 08 2792 9989, ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 062 814 0361 หรือ 090 375 0629, ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ กรุงเทพฯ โทร. 0 2585 0339, FIO SHOP ขอนแก่น จ.ขอนแก่น   โทร. 0 43234 546, อาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ ออป.เขตนครราชสีมา โทร. 0 4424 2619, FIO. SHOP อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. 08 0886 7057 และห้องโชว์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หน้าสำนักธุรกิจการตลาด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ราชดำเนินนอก 0 282 3243 – 7 ต่อ 1722
 
ทั้งนี้ สำหรับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมส่งสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ยกเว้นหยุดเสาร์ – อาทิตย์)

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top