มารู้จัก “สว. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

มารู้จัก “สว. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ – Pitlok News


 

มารู้จัก “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” กวีรางวัลซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 1 ใน สว. ที่ กลุ่มทะลุวัง เรียกร้องถอดถอน 

วันที่ 7 ส.ค. 66 จากกรณีที่ กลุ่มทะลุวัง บุกกระทรวงวัฒนธรรม เรียกร้องขอให้ถอดถอนนาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา ( สว.) ออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยอ้างว่าไม่เคารพฉันทามติประชาชนนั้น 

ทำให้ชื่อของนาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ติด Google Trends ได้รับความนิยมการในค้นหา Keywords บนโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ 

สำหรับนาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นศิลปินชายชาวไทย ดำรงตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดที่ 12 เป็นกวีรางวัลซีไรต์ และเป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2536 

ประวัติของนาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2483 ที่ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นบุตรคนโต และผู้ชายคนเดียวในจำนวนที่น้องทั้งหมด 5 คน ของ นายฮกหรือสมบัติ และนางสมใจ พงษ์ไพบูลย์ บิดาเป็นหลงจู๊โรงฝิ่น แต่ภายหลังบิดากับมารดาหย่าร้างกัน 

ครอบครัวของนาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ชอบการแต่งโคลงกลอน ชอบดนตรีไทย มารดาชอบอ่านวรรณคดี เขาจึงอ่านหนังสือได้ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมปีที่ 1 เป่าขลุ่ยได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดบ้านทวน และจบชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี เรียนมัธยมปีที่ 7 ที่โรงเรียนพิชัยญาติ กรุงเทพฯ แล้วย้ายไปเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่ 8 ที่ โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เมื่อศึกษาจบก็ได้กลับไปบวชที่วัดทุ่งสมอ จ.กาญจนบุรี ระหว่างจำพรรษาได้ถือธุดงค์ไปศึกษาธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ ณ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี และปริญญาศิลปศาสตร์กิตติมศักดิ์จากสหวิทยาลัยทราวดี (วิทยาลัยครูกาญจนบุรี) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาและวรรณคดี) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เริ่มงานเขียนครั้งแรกเมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากได้พบโคลงที่บิดาเขียนไว้เมื่อครั้งยังหนุ่ม จึงอยากเขียนได้เช่นนั้นบ้าง ผลงานมีทั้ง ร้อยกรอง และร้อยแก้ว เมื่อเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยอยู่ชุมนุมวรรณศิลป์มาก่อน 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมรสกับประคองกูล อิศรางกูร ณ อยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2514 มีบุตร 2 คน 

ส่วนการทำงาน พ.ศ. 2508 รับราชการในกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ พ.ศ. 2510 – 2511 อุปสมบทและถือธุดงค์ไปสวนโมกข์ เพื่อศึกษาพระธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ

พ.ศ. 2511 – 2512 ประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร วิทยสาร พ.ศ. 2513 แสดงภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง “พระอภัยมณี” ของสุนทรภู่ รับบทเป็น พระอภัย ของไชโยภาพยนตร์ พ.ศ. 2514 – 2515 อาจารย์ประจำภาควิชาประพันธ์อย่างสร้างสรรค์

พ.ศ. 2516 พนักงานฝ่ายการพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 

รางวัลที่ได้รับ อาทิ พ.ศ. 2536 ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สาขาย่อยกวีนิพนธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2516 บทกวี “อาทิตย์ถึงจันทร์” บันทึกเรื่องราวช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษวรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพจำกัด พ.ศ. 2521 บทกวี “ชักม้าชนเมือง” ได้รับรางวัลดีเด่นงานสัปดาห์หสังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2523 บทกวี “เพียงความเคลื่อนไหว” ได้รับรางวัลซีไรต์หรือวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนพ.ศ. 2527 บทกวี “เพียงขลู่ยผิว” ได้รับรางวัลดีเด่นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 

ผลงาน งานเขียนครั้งแรกบทกลอนชื่อ “นกขมิ้น” ผลงานรวมเล่มร้อยกรอง เช่น คำหยาด อาทิตย์ถึงจันทร์ เพียงความเคลื่อนไหว ชักม้าชมเมือง จารึก ร.ศ. ๒๐๐ เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว ตากรุ้งเรืองโพยม ข้าวคลองค้นนายาว นกขมิ้น เพลงขลุ่ยผิว เขียนแผ่นดิน ฯลฯ 

ความเรียง อาทิ ที่นี่ขัดข้องหนอ มุมที่ไม่มีเหลี่ยม ดาบที่หมกอยู่ในจีวร เจ้าประคุณเอ๋ย มองพม่า บังอบายเบิกฟ้า ฝึกพื้นใจเมือง นอกรั้วโรงเรียน ลอดลายประแจจีน เหยียบแผ่นดินหยก ซอยเท้าเข้าญี่ปุ่น แผ่วผ่านธารน้ำไหล เรียงร้อยถ้อยคำ ดังนั้นฉันจึงเขียน ประคำกรอง วารีดุริยางค์ กรุงเทพทวารวดี แว่วไหลในสายลม หยุดสักนิด คิดสักหน่อย หมุดหมายที่ ๑ หนึ่งได้แรงใจ ฯลฯ นวนิยาย อาทิ บ้านเก่า

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top