คำขอขมาโทษบิดามารดา สามารถทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน ให้ชีวิตรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ

คำขอขมาโทษบิดามารดา สามารถทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน ให้ชีวิตรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ – Pitlok News


คำขอขมาโทษบิดามารดา สามารถทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน ให้ชีวิตรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ ยากลำบาก

บิดามารดาถือเป็นพระอรหันต์ในบ้านที่เราควรกราบไหว้และปฏิบัติดีต่อท่าน ให้ความเคารพ เลี้ยงดูแลตามกำลังความเหมาะสม ลูกที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่ถือว่าได้สร้างบาป เชื่อว่าหากไม่ทำการขอขมาให้ท่านอโหสิกรรม ชีวิตก็จะไม่เจริญ ต้องยากลำบาก

ลูกที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจึงควรกล่าวขอขมากับพ่อแม่ ซึ่งก่อนเริ่มขอขมาให้จัดเตรียมของดังนี้

• ธูปเทียนแพ 1 ชุด
• พวงมาลัย 1 พวง
• น้ำสำหรับล้างเท้าและผ้าสำหรับเช็ดเท้า

เมื่อจัดเตรียมเรียบร้อยให้พ่อแม่นั่งบนเก้าอี้ ล้างเท้าของท่าน เช็ดด้วยผ้าสะอาด จากนั้นถือเทียนแพพร้อมมาลัย คุกเข่าต่อหน้าท่าน กล่าวขอขมา

คำขอขมาบิดามารดา

อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง

มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

กายะกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส

กรรมอันใด ที่ลูกได้เคยกระทำล่วงเกินต่อบิดามารดา ด้วยการกระทำทางกายก็ดี วาจาก็ดี ทางใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง อันเป็นเหตุให้พ่อกับแม่ เจ็บช้ำน้ำใจ เสียใจ ทุกข์ใจ ทั้งที่รู้ตัวก็ดี ไม่รู้ตัวก็ดี ทั้งที่เจตนาก็ดี มิได้เจตนาก็ดี ทั้งในอดีตก็ดี ในปัจจุบันก็ดี

บัดนี้ ลูกสำนึกผิดแล้ว จึงกราบขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ทำล่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น ขอให้บิดามารดา ได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรม ซึ่งโทษล่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้น แก่ลูกคนนี้ด้วยเถิด”

เสร็จแล้ว ยกธูปเทียนแพ มาลัย มอบให้พ่อกับแม่ ก้มกราบเท้าท่าน จากนั้นพ่อกับแม่กล่าวอโหสิกรรมให้กับลูก และอวยพรให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญ เป็นอันเสร็จพิธี

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top