วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาติ – Pitlok News


วันแม่แห่งชาติ สำหรับประเทศไทยตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี

วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยก่อนหน้านี้เคยใช้วันที่ 10 มีนาคม, 15 เมษายน และ 4 ตุลาคม ตามลำดับ ซึ่งวันแม่แห่งชาติของไทยใช้สัญลักษณ์เป็นดอกมะลิ เพื่อเปรียบเสมือนกับความรักของแม่ที่เหมือนดอกมะลิที่ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและนาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เหมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย

วันแม่แห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทำให้ลูกๆ ได้หวนระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด ผู้มอบความอบอุ่น คอยปกป้อง ผลักดันให้ลูกเกิดความสำเร็จ ซึ่งลูกๆ นิยมมอบดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของความรักให้กับแม่

สำหรับวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ความว่า

“รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด ลูกทำดีด้วยใจประกาศรัก”

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top