ตั้งกรรมการสอบเทศบาลฯพิมาย ปมเบิกงบอาหารกลางวันเด็กล่าช้า

ตั้งกรรมการสอบเทศบาลฯพิมาย ปมเบิกงบอาหารกลางวันเด็กล่าช้า – Pitlok News


ตั้งกรรมการสอบปมงบอาหารกลางวันนักเรียน หลังพบว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนเงินค่าอาหารกลางวันให้เทศบาลตำบลพิมายตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนว่า โรงเรียน 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย ไม่มีงบประมาณค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

 

 

 

โดยนายสมเกียรติฯได้เดินทางมาที่ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อชี้แจงจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนกุลโนและโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ที่กำลังเป็นปัญหากันอยู่ในขณะนี้

โดยมีนางสาวกรรนิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมายและคณะเป็นผู้ชี้แจง และมีนายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 , นายวุฒิชาติ  มวยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลโน  และนางสาวนิติยา นาคดิลก รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพิมายเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตุการณ์แต่อย่างใด  

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนกุลโน ได้มีการออกหนังสือราชการขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ห่ออาหารกลางวันมากินเนื่องจากทางโรงเรียนนั้นยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากทางเทศบาลตำบลพิมาย ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน จนทำให้ทางโรงเรียนต้องแบ่งเงินจากงบประมาณส่วนอื่นมาเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนกว่า 600 คน ภายในโรงเรียน ถึงแม้สถานการณ์ล่าสุดจากโรงเรียนกุลโนจะได้รับการประสานงานว่าเทศบาลตำบลพิมายจะจัดสรรเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันมาให้ แต่เนื่องจากเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทางนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมาจึงได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ไปรับฟังคำชี้แจงจากทางเทศบาลตำบลพิมายถึงสาเหตุของความล่าช้าในการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน

ภายหลังจากได้รับฟังการชี้แจงจากทางเทศบาลตำบลพิมาย ทางนายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกมาเปิดเผยว่า เท่าที่ได้รับฟังการชี้แจงจากทางนายกเทศบาลตำบลพิมายทราบว่าเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของทางเทศบาลตำบลพิมายนั้น ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นได้ออกหนังสือแจ้งเรื่องจะมีการโอนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเข้ามาตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้ว ส่วนเงินนั้นถูกโอนเข้าตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา

 

ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของทางเทศบาลตำบลพิมายที่ทำให้ขั้นตอนกระบวนการในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเกิดความล่าช้า ส่วนข้อเท็จจริงนั้นได้มอบหมายให้ทางอำเภอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สาเหตุในความล่าช้าของการเบิกเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยต่อไป

 

นายสมเกียรติฯ เปิดเผยต่อไปว่า สำหรับในพื้นที่อำเภอพิมายที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหมด 13 แห่ง นั้นไม่มีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน พบมีแค่เพียงเทศบาลตำบลพิมายเพียงแห่งเดียว ขณะที่ภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมานั้นยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องของเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังย้ำกับทางเทศบาลตำบลพิมายให้เร่งจัดการโอนเงินค่าอาหารกลางวันให้ทั้ง 2 โรงเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ พร้อมกำชับท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาให้ตรวจสอบปัญหาเรื่องเงินค่าอาหารกลางวันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนขึ้นอีก.

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top