"แสนสิริ" ออกแถลงการณ์ ยืนยันซื้อที่ดินถนนสุขุมวิท ติดปากซอย 12 ถูกต้อง

“แสนสิริ” ออกแถลงการณ์ ยืนยันซื้อที่ดินถนนสุขุมวิท ติดปากซอย 12 ถูกต้อง – Pitlok News

[ad_1]

“แสนสิริ” แถลงการณ์โต้ “ชูวิทย์” แจง 5 ข้อ ยืนยันซื้อที่ดินถนนสุขุมวิท ติดปากซอย 12 ถูกต้อง

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 แสนสิริ ออกแถลงการณ์ ยืนยันซื้อที่ดินถนนสุขุมวิท ติดปากซอย 12 ถูกต้อง

ตามที่ได้มีผู้นำเสนอข้อมูลบิดเบือนพาดพิง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อที่ดินของแสนสิริ ว่า ดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า

1. แสนสิริ และบริษัทย่อยของแสนสิริ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับ บริษัท ศิวะ แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว

2. แสนสิริ ไม่เคยรู้จักหรือทำธุรกรรมใดๆ กับ บริษัท Crown City Limited

3.แสนสิริ ซื้อที่ดินติดถนนสุขุมวิท (บริเวณปากซอยสุยุมวิท 12) ในปี 2559 ทั้งหมดจำนวน 890.5 ตารางวา ในราคาเฉลี่ย 1,950,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเคียงกับราคาตลาด (ตามตารางแนบ)

4.เสนสิริ ไม่เคยมีการโอนเงินไปต่างประเทคเพื่อซื้อขายที่ดิน

5.แสนสิริ ชำระราคาที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งหมด เป็นเงินจำนวนทั้งหมด 1,734,525,000บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านห้แสนสองหมื่นห้พันบาทถ้วน) โดยจ่ายเป็นเช็คตามคำสั่งของผู้ขาย

แสนสิริ ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอชี้แจงมา ณ ที่นี้

แหล่งที่มา

[ad_2]

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top