"ชลน่าน" เสนอชื่อ "เศรษฐา" โหวตนายกฯ สส.รับรอง 287 เสียง ไร้คู่แข่ง!

“ชลน่าน” เสนอชื่อ “เศรษฐา” โหวตนายกฯ สส.รับรอง 287 เสียง ไร้คู่แข่ง! – Pitlok News


โหวตนายกฯ รอบ 3 “ชลน่าน” เสนอชื่อ “เศรษฐา ทวีสิน” แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย สส.รับรอง 287 เสียง ไร้คู่แข่ง!

โหวตนายกฯ รอบ 3 – วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

โดย นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เสนอชื่อของ นายเศรษฐา ทวีสิน เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้รับมอบหมายจากพรรคร่วม 11 พรรคการเมืองที่จะร่วมตั้งรัฐบาล ของเสนอชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตร 160 ของรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ที่พรรคเพื่อไทย เสนอขึ้นเพื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 88 

ทั้งนี้มี สส. ผู้รับรองการเสนอชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน ทั้งหมด 287 เสียง จาก สส. 347 เสียงของ สส. ในที่ประชุม และไม่มีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top