MEA ร่วม กรมประชาสัมพันธ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการติดตั้ง Solar Rooftop

MEA ร่วม กรมประชาสัมพันธ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการติดตั้ง Solar Rooftop – Pitlok News


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมสัญญาให้บริการ โครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง MEA กับ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี คณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

file_qlzpq0kd

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านพลังงานหมุนเวียน พร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนส่งเสริมดำเนินตามนโยบายภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 20 เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการใช้ไฟฟ้า ในการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ลดภาวะโลกร้อน ลดภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าของชาติ และสร้างความมั่นคงและคุณภาพโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยรวม ซึ่งความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ ได้สนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop รวมกำลังการผลิตขนาด 3,510.84 กิโลวัตต์ โดยตลอดระยะเวลาโครงการ 25 ปี เมื่อรวมกับค่า ft แล้ว คาดว่าจะทำให้ กรมประชาสัมพันธ์ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 125 ถึง 175 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5 ถึง 7 ล้านบาทต่อปี และคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 53,000 ตัน หรือคิดเป็น 2,120 ตันต่อปี

โดยปัจจุบัน MEA ได้ให้บริการโครงการดังกล่าวแก่หน่วยงานภาครัฐ รวม 11 แห่ง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม./MRT), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 17 MWp ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลประมาณ 21,270,000.00 kWh/ปี คิดเป็นการลดคาร์บอนไดออกไซด์ลง 11,900 tonCo2/ปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 680,000 ต้น โดยในอนาคต ยังมีแผนที่จะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ ฯลฯ โดยจะเน้นไปที่กลุ่มหน่วยงานราชการ

file_st2vrb0r

file_rs35zu0l

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีความเชื่อมั่นให้ MEA ในฐานะหน่วยงานที่มีเชี่ยวชาญเทคโนโลยีจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบการใช้พลังงานทดแทน และเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของ MEA ซึ่งการร่วมกันดำเนินโครงการในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญที่จะสามารถขยายผลความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

สำหรับ ผู้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่

Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA
Line : MEA Connect (@MEAthailand)
Twitter : @mea_news ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top