โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร "บิ๊กอ๊อฟ" ผงาด ผบ.ทสส. ส่วน "บิ๊กต่อ" ผบ.ทบ. ตามคาด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร “บิ๊กอ๊อฟ” ผงาด ผบ.ทสส. ส่วน “บิ๊กต่อ” ผบ.ทบ. ตามคาด – Pitlok News

[ad_1]

โปรดเกล้าฯ 762 นายพล ตามคาด “บิ๊กอ๊อฟ” เป็น ผบ.ทสส. ส่วน “บิ๊กต่อ” ผงาด ผบ.ทบ. ดูแลสถานการณ์ช่วงรัฐบาลเปลี่ยนผ่าน ขณะที่ “บิ๊กดุง” คุมกองทัพเรือ “บิ๊กไก่” ขึ้นแม่ทัพฟ้า

วันที่ 30 ส.ค. 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 762 ตำแหน่ง

โดยมีตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย

กองบัญชาการกองทัพไทย อาทิ
พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอกอนุสรณ์ คุ้มอักษร เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอกโดมศักดิ์ คำใสแสง เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเรือเอกปกครอง มนธาตุผลิน เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพบก อาทิ
พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก
พลเอกสุขสันต์ หนองบัวล่าง เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก
พลเอกกิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
พลเอกอุกฤษ บุญตานนท์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พลเอกธราพงษ์ มะละคำ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ เป็นเสนาธิการทหารบก
พลโทชิษณุพงศ์ รอดศิริ เป็นแม่ทัพภาคที่1
พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ เป็นแม่ทัพภาคที่2
พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ เป็นแม่ทัพภาคที่3

กองทัพเรือ อาทิ
พลเรือเอกอะดุง พันธ์เอี่ยม เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอกโกวิท อินทร์พรหม เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
พลเรือเอกชลทิศ นาวานุเคราะห์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอกวรวุฒิ พฤกษารุ่งเรือง เป็นเสนาธิการทหารเรือ
พลเรือโทชาติชาย ทองสะอาด เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ อาทิ
พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอกพงษ์สวัสดิ์ จันทสาร เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
พลอากาศเอก วิศรุต สุวรรณเนตร เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอก อนันตชัย แก้วศรีงาม เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศโท เสกสรรค์ คันธา เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศฉบับเต็ม 

พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี “บิ๊กอ๊อฟ” ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผบ.ทสส.

พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ “บิ๊กต่อ” ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม “บิ๊กดุง” ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม

พล.อ.อ.พันธุ์ภักดี พัฒนกุล “บิ๊กไก่” ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)

พล.อ.อ.พันธุ์ภักดี พัฒนกุล

แหล่งที่มา

[ad_2]

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top