สำนักงานสลากฯ เผยผลงาน 1 ปี ประชาชนตอบรับ สลากดิจิทัล ตอกย้ำ "สลาก 80 บาทมีอยู่จริง"

สำนักงานสลากฯ เผยผลงาน 1 ปี ประชาชนตอบรับ สลากดิจิทัล ตอกย้ำ “สลาก 80 บาทมีอยู่จริง” – Pitlok News


สำนักงานสลากฯ เผยผลงาน 1 ปี ประชาชนตอบรับสลากดิจิทัล ตอกย้ำ “สลาก 80 บาทมีอยู่จริง”

พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สำนักงานสลากฯ ดำเนินโครงการสลากดิจิทัล โดยทำการเปิดขายครั้งแรกในงวดวันที่ 16 มิ.ย.2565 ที่จำนวน 5 ล้านใบ ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้ซื้อสลากฯ รวมทั้งตัวแทนรายย่อยผู้ค้าสลาก เป็นจำนวนมาก มาอย่างต่อเนื่อง

โดยปัจจุบันงวดวันที่ 16 ก.ย.2566 มีจำนวนสลากดิจิทัลทั้งสิ้นกว่า 21 ล้านใบ เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวภายในระยะเวลา 1 ปีเศษ และยังคงสามารถจำหน่ายได้หมดทุกงวด สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในแนวทางการแก้ปัญหาสลากเกินราคาฯ ที่สำนักงานสลากฯ ได้ดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น แก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2566 สำนักงานสลากฯ ยังคงตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนผู้ซื้อ สามารถเข้าถึงสลากฯ ราคา 80 บาท ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัล เป็น 30 ล้านใบ หรือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 ล้านใบต่องวด ตามภาวะตลาดในแต่ละงวด และไม่กระทบสลากแบบใบในระบบที่มีอยู่ 80 ล้านใบ

โดยจะทยอยเรียกรายย่อยที่ลงทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลมาทำสัญญา รวมทั้งยังมีการเปิดให้ตัวแทนประเภทบุคคลรายย่อยทั่วไป คนพิการ สมาคม องค์กร มูลนิธิ และผู้มีสิทธิ์ทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

แจ้งความประสงค์โดยสมัครใจเข้าร่วมเป็น ตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล (Lottery 6 หรือ L6) ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.2566- 28 ต.ค.2566 ผ่านเว็บไซด์ www.glo.or.th อีกด้วย

ผู้อำนวยการสำนักงานสลาก กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก หรือ N3 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด อาทิ ราคาและวิธีการจำหน่าย ที่ยังคงวิธีการจำหน่ายในรูปแบบดิจิทัล และใช้การขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเหมือนเดิม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางจำหน่ายปัจจุบัน หรือเพิ่มช่องทางให้เดินจำหน่ายได้

เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มได้จำหน่ายได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2567 ตามที่สำนักงานสลากฯ ได้วางแผนไว้ โดยยืนยันว่า สลากตัวเลข 3 หลัก จะเป็นทางเลือกให้ประชาชน อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา “สำนักงานสลากฯ ยังคงยึดแนวทางในการดำเนินการจำหน่ายสลาก ที่มุ่งเน้นสร้างโอกาส และ รายได้ให้กับตัวแทนรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย ที่จะต้องพิจารณาการเข้าถึงสิทธิ์ในการจำหน่ายสลาก N3 ก่อน ตามแนวทางของรัฐบาล และ ความห่วงใยคณะกรรมการสลากฯ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ที่มีแนวคิดอยากเห็นกลุ่มเปราะบางทั้งรายเก่ารายใหม่ มีกำไรจากการขายสลาก N3 เทียบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำทั่วไป”

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการดำเนินการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน และผลจากการออกสลากดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า
“สลาก 80 บาทมีอยู่จริง” ส่งผลให้ในระยะต่อไป จำนวนสลากดิจิทัลในระบบยิ่งมีจำนวนมากเท่าใด ยิ่งส่งผลดีต่อประชาชนผู้ซื้อสลาก ทำให้สามารถซื้อในราคา 80 บาทได้มากขึ้น จะเห็นได้จากที่ผ่านมามีจำนวนผู้ซื้อสลากดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“นโยบายรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีความตั้งใจจะผลักดันให้เกิดสังคมดิจิทัลให้เร็วขึ้น สำนักงานสลากฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญ โดยยึดจากประโยชน์สูงสุดของผู้ซื้อ ควรเพิ่มสลากดิจิทัลให้มากขึ้น พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ว่าสลากดิจิทัล ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ราคาขายสลากแบบใบมีแนวโน้มลดลงตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการดำเนินการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมในระยะต่อไป”

โฆษกคณะกรรมการสลากฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาสลากฯ เกินราคา สร้างรายได้ให้กับภาครัฐ และ ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ แล้ว ยังเกิดผลพลอยได้ ในการดึงเม็ดเงินที่อยู่นอกระบบ เข้ามาอยู่ในระบบด้วย โดยคาดว่าเงินนอกระบบในส่วนนี้ มีอยู่ราว 100,000-400,000 ล้านบาทต่อปี โดยการออกสลากแบบ N3 คาดว่าจะสามารถดึงเม็ดเงินส่วนนี้กลับเข้ามาได้อย่างน้อยราว 10% หรือ 10,000-40,000 ล้านบาทต่อปี โดยไม่กระทบกับการจำหน่ายสลากแบบใบ และ สลากดิจิทัล ในปัจจุบัน

 

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top