ไขข้อสงสัย กระดาษทิชชู่ กับรหัสหลังห่อ ราคาถูกขายดี เช็ดหน้าได้หรือไม่

ไขข้อสงสัย กระดาษทิชชู่ กับรหัสหลังห่อ ราคาถูกขายดี เช็ดหน้าได้หรือไม่ – Pitlok News


อาจารย์เจษฎ์ เผยข้อเท็จจริง รหัสหลังห่อ กระดาษทิชชู่ บอกอะไรเราบ้าง ถ้าลงท้ายด้วย “810” เป็นกระดาษทิชชู่ที่ถูกรีไซเคิลมาจรืงหรือไม่

กระดาษทิชชู่ กำลังกลายเป็นเรื่องที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจ ภายหลังจากที่เกิดกาตตั้งคำถามกันว่า “ทิชชู่ราคาถูก แผ่นละ 1  บาท สามารถนำมาเช็ดหน้าได้หรือไม่ พร้อมกับแชร์โพสต์ที่ระบุข้อความว่า “เพิ่งจะรู้ว่ากระดาษทิชชู่ที่มีราคาถูกและขายดี คือกระดาษทิชชู่ที่เค้าใช้แล้วและนำกลับมารีไซเคิล และฟอกขาว ซึ่งกระดาษทิชชู่ชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะนำมา เช็ดปาก เช็ดมือ และนำมาสัมผัสกับผิว” 

พร้อมทั้งยังระบุอีกว่ากระดาษทิชชู่แบบดังกล่าว เหมาะสำหรับนำมาเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ เช็ดสิ่งปนเปื้อน โดยมีวิธีสังเกตคือด้านหลังของห่อบรรจุกระดาษทิชชู่จะมีรายละเอียดที่ระบุรหัส “GB20810” ถ้าลงท้ายด้วย “810” คือกระดาษทิชชู่ที่ถูกนำกลับมารีไซเคิล

เกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจารย์เจษฎ์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กเพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ว่า “GB/T 20810 คือ มาตรฐาน กระดาษชำระในห้องน้ำ , GB/T 20808 คือ มาตรฐาน กระดาษทิชชู่ทั่วไป” ของประเทศจีน (แค่นั้นครับ)

เลขรหัส810/808นี้คืออะไรกันแน่ ?

ข้อความที่แชร์กันเตือนเรื่องให้ดูเลขรหัส 810 หรือ 808 บนซองกระดาษทิชชู่นั้น จริงๆ แล้วมาจากตัวรหัสเต็มๆ คือ GB/T 20810-2018 และ GB/T 20808-2022

ซึ่งมันคือเลขรหัส ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศจีน ที่เรียกว่า GuoBiao Standards (หรือ GB standards) โดยประเทศจีนได้กำหนดมาตรฐานไว้ 2 ขั้น คือ ขั้นบังคับ (Mandatory) ตามที่กฎหมายบังคับให้ทำตามเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ และขั้นแนะนำ (Recommended) ซึ่งเป็นข้อกำหนด ที่ไม่ได้มีการบังคับด้วยกฏหมาย โดยสามารถดูได้จากตัวรหัส ถ้าขึ้นต้นด้วย “GB” จะเป็นมาตรฐานบังคับ แต่ถ้าเป็น GB/T จะเป็นมาตรฐานแนะนำ (ข้อมูลจาก https://www.gbstandards.org/index.asp)

และเมื่อเราเข้าไปตรวจสอบเลขรหัส GB standards แล้ว จะพบว่า GB/T 20810-2018 เป็นมาตรฐานของ กระดาษชำระในห้องน้ำ Toilet tissue paper (including toilet tissue base paper) ขณะที่ GB/T 20808-2022 เป็นมาตรฐานของ กระดาษทิชชู่ทั่วไป tissue (เลข 2018 และ 2022 เป็นปี ค.ศ. ที่ปรับปรุงมาตรฐานนั้นล่าสุด)

สำหรับมาตรฐาน GB/T 20808 นั้น ก่อนนี้ เคยระบุว่าเป็น กระดาษทิชชู่สำหรับใบหน้า Facial tissue (GB/T 20808-2011) และ ทิชชู่ม้วนไว้สำหรับเช็ดของเปียก Toweling paper (including wet wipes) (GB/T 20808-2006)

ซื่งมาตรฐานเหล่านี้ จะมีเอกสารระบุอย่างละเอียดถึงข้อกำหนดต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบ คุณสมบัติ ไปจนถึงระดับการอนุญาตให้มีสารต่างๆ ปนเปื้อน ถ้าใครสนใจดูรายละเอียด สามารถจ่ายเงินเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่มีข้อมูลของมาตรฐานทั้งหมด มาดูได้ครับ (เป็นภาษาอังกฤษ)

สำหรับประเทศไทยเราเอง ก็มีเลขรหัสมาตรฐานสำหรับกระดาษทิชชู่แบบต่างๆ มอก 214-2560 สำหรับกระดาษชำระ , มอก 215-2560 สำหรับกระดาษเช็ดหน้า , มอก 239 กระดาษเช็ดมือ , มอก 240 กระดาษเช็ดปาก และ มอก 2925 กระดาษอเนกประสงค์ (จาก https://www.chemihouse.com/การทดสอบกระดาษทิชชู่ตา)

ความแตกต่างระหว่างกระดาษทิชชู่ตามมาตรฐาน GB/T20810 และ GB/T20808

ตามที่เขียนมาข้างต้น ถ้ากระดาษทิชชู่จากประเทศจีน ห่อไหน บอกว่าผลิตตามมาตรฐาน GB/T 20810-2018 แสดงว่ามันผลิตบนมาตรฐานสำหรับ “กระดาษชำระในห้องน้ำ” และถ้าเขียนว่าผลิตตามมาตรฐาน GB/T 20808-2022 แสดงว่ามันใช้มาตรฐานสำหรับ “กระดาษทิชชู่ทั่วไป” 

ซึ่งแน่นอนว่าการนำไปใช้งานก็จะต่างกันด้วย คือ กระดาษชำระในห้องน้ำ ก็ไม่ได้จะมีคุณสมบัติสูง เท่ากับกระดาษที่ทำมาสำหรับเช็ดมือ เช็ดปาก เช็ดหน้า โดยเฉพาะในแง่ของมาตรฐานสุขอนามัย (hygiene standards) 

โดยตามมาตรฐานของประเทศจีนนั้น กระดาษทิชชู่ทั่วไป จะผลิตจากเยื่อกระดาษชนิด “เยื่อบริสุทธฺ์ (Virgin Pulp)” เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เยื่อกระดาษชนิด “เยื่อเวียนใหม่ (Recycled Pulp)” … ในขณะที่ กระดาษชำระในห้องน้ำ สามารถใช้เยื่อเวียนใหม่ เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ 

เยื่อกระดาษที่เป็น “เยื่อบริสุทธิ์” จะเป็นเยื่อใหม่ 100 % ทำให้เนื้อกระดาษมีสัมผัสนุ่มละมุน มักนำไปทำกระดาษเช็ดหน้า และไม่มีสารเรืองแสงตกค้าง / ในขณะที่ “เยื่อเวียนใหม่ หรือเยื่อรีไซเคิล” จะทำมาจากกระดาษที่ใช้งานแล้ว เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ นิตยสาร กระดาษพิมพ์เขียน หรือกล่องกระดาษ เอากำจัดหมึกออกและขึ้นรูปใหม่ จึงมีสีขาวขุ่น ผิวขรุขระ มีคุณภาพต่ำลงและราคาถูก รวมถึงมีสารเรืองแสงหรือสารฟอกนวลตกค้าง

นอกจากนี้ ยังมีเยื่อกระดาษชนิด “เยื่อผสม” ที่เอาทั้งเยื่อบริสุทธิ์และเยื่อรีไซเคิลมาผสมกัน ก่อนนำไปผลิตเป็นกระดาษทิชชู ทำให้มีคุณภาพดีกว่า กระดาษทิชชูที่ทำจากเยื่อรีไซเคิล 100 % แต่ส่วนใหญ่จะมีสารเรืองแสงตกค้าง เพราะมีส่วนผสมของเยื่อรีไซเคิล

ดังนั้น กระดาษทิชชู่ที่ผลิตต่างมาตรฐานกัน อย่าง มาตรฐาน GB/T 20810 และ GB/T 20808 ก็จะมีทั้งวัตถุดิบที่ต่างกัน มีคุณสมบัติที่ต่างกัน รวมทั้งสารปนเปื้อนด้วย ซึ่งก็ควารนำมาพิจารณาในการเลือกซื้อเลือกใช้

ตัวอย่างเช่น กระดาษทิชชู่มาตรฐาน GB/T 20808 ก็จะไม่มีพวกสารเรืองแสง (Fluorescent agent) ปนอยู่เลยเนื่องจากใช้เยื่อกระดาษใหม่ และจะความขาว ความสว่าง ต่ำกว่าด้วย เนื่องจากไม่ได้เติมสารเรืองแสงลงไป

หรืออย่างสารอาครีลาไมด์ตกค้าง (Acrylamide monomer residue) ซึ่งทำให้เกิดอาการระคายเคืองผิวและดวงตา รวมถึงอาการแพ้ได้ ก็จะถูกควบคุมให้มีปริมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมกระดาษ

กระดาษทิชชู่ยังถูกควบคุมเรื่องสุขอนามัยอีกด้วย ซึ่งมีการกำหนดเอาไว้อย่างเข้มงวดถึงประมาณจำนวนโคโลนีทั่วหมดของเชื้อแบคทีเรียบนกระดาษ … ซึ่งถ้าซื้อกระดาษจากประเทศจีน จะเห็นเลขรหัส GB15979-2002 อีกตัวด้วย (เพิ่มจาก GB/T 20808 ) ซึ่งก็คือ มาตรฐานสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์อนามัยที่ใช้แล้วทิ้ง ” Hygiene Standards for Disposable Hygiene Products” ซึ่งกำหนดให้มีเชือจุลินทรีย์ได้ไม่เกิน 200 cfu/กรัม ขณะที่กระดาษชำระในห้องน้ำ จะมีได้ไม่เกิน 600 cfu/กรัม (จาก )

สรุป เรื่องเลข 810/808 บนกระดาษทิชชู่นั้น เป็นแค่รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศจีน ใช้พิจารณากับกระดาษทิชชู่จากจีนเท่านั้น โดยถ้ามีเลข 808 จะหมายถึงกระดาษทิชชู่ทั่วไป ขณะที่ 810 จะหมายถึงกระดาษชำระในห้องน้ำ ซึ่งคุณภาพและความสะอาดจะต่ำกว่า มีสารเจือปนได้มากกว่า (แต่ไม่ใช่ว่า เอากระดาษชำระที่ใช้แล้ว มารีไซเคิลทำนะครับ) 

วิธีการเลือกซื้อกระดาษทิชชู่ให้เหมาะสม”

  • ควรเลือกซื้อกระดาษทิชชู่ชนิดต่างๆ ตามลักษณะงานที่จะใช้ ไม่ใช่เลือกเพราะราคาถูก และควรเลือกยี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี
  • สังเกตรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จากฉลาก พิจารณาถึงวัตถุดิบ วิธีการผลิต และระดับความพรีเมียม ของสินค้า
  • กระดาษทิชชู่ที่ดี เนื้อต้องนุ่มละเอียด เวลาลองถูแล้ว ไม่มีเศษผง ขุยกระดาษ หรือผงแป้งออกมา ลองทดสอบความเหนียวของเนื้อกระดาษ โดยการใช้มือจับกระดาษแล้วลองดึงดูว่าขาดง่ายหรือไม่
  • ลองดมกลิ่นของกระดาษ ซึ่งต้องไม่ได้กลิ่นของสารเคมีปนมาด้วย (ถ้าเป็นไปได้ จึงไม่ควรซื้อกระดาษทิชชู่ที่ใส่กลิ่นหอมมากลบ) และเวลานำไปเช็ดปาก ต้องไม่ได้รสชาติอะไรปนมา ซึ่งอาจมาจากสารเคมีปนเปื้อน

    ข้อมูลจาก 

 

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top