อธิบดีกรมการปกครอง แจงนายทะเบียนลง พ.ศ.คลาดเคลื่อน สั่งแก้ให้ถูกแล้ว

อธิบดีกรมการปกครอง แจงนายทะเบียนลง พ.ศ.คลาดเคลื่อน สั่งแก้ให้ถูกแล้ว – Pitlok News


อธิบดีกรมการปกครอง แจงปมบิ๊กรัฐวิสาหกิจแก้สูติบัตร เผยนายทะเบียนลงพ.ศ.คลาดเคลื่อน สั่งแก้ให้ถูกต้องแล้ว

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง  ชี้แจงเพิ่มเติม กรณี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมรายใหญ่แห่งหนึ่ง มอบอํานาจให้พี่สาวขอแก้ไขปี พ.ศ.เกิดจากปี 2506 เป็นปี 2507 โดยมีหลักฐานสำเนาสูติบัตรที่เก็บไว้ที่ สำนักงานทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับคำร้องแก้ไขตามราคาสูติบัตร โดยไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบนั้น ทั้งนี้มีการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2565 และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าสูติบัตรเลขที่ 10/2507 ระบุเกิดวันที่ 30 ธันวาคม 2507 แจ้งเกิดวันที่ 31 มกราคม 2507 ซึ่งเป็นการแจ้งเกิดก่อนวันที่เกิด อีกทั้งเมื่อเทียบวันเดือนปี ทางจันทรคติ จะไม่ตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2507 จึงน่าเชื่อว่า นายทะเบียนรับแจ้งลงปี พ.ศ. เกิดผิดพลาดคลาดเคลื่อน ที่ถูกต้องเป็นปี พ.ศ. 2506 ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน

ปัจจุบัน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้แก้ไขปี พ.ศ.เกิดจาก พ.ศ. 2507 เป็น พ.ศ.2506 พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง นายทะเบียนและพ้นระยะอุทธรณ์แล้ว โดย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมรายใหญ่แห่งหนึ่ง ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่ง และอยู่ระหว่าง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางกระทึก ตรวจสอบความผิดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อธิบดีกรมการปกครอง ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ขณะนี้เรากำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่ออกใบสูจิบัตร ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เทศบาลท้องถิ่นในตำบลไม่ใช่ที่อำเภอ

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top