สภาฯ งดประชุม 27 – 28  ธ.ค. 66 ให้ สส.ลงพื้นที่ทำบุญปีใหม่

สภาฯ งดประชุม 27 – 28  ธ.ค. 66 ให้ สส.ลงพื้นที่ทำบุญปีใหม่ – Pitlok News


 

สภาฯ งดประชุม 27 – 28  ธ.ค. 66 ให้ สส.ลงพื้นที่ – ร่วมทำบุญประชาชนตามประเพณี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567 

เมื่อเวลา 17.00น. วันที่ 20 ธ.ค. 66 ว่าที่ร.ต. อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกหนังสือด่วนมาก ที่ สผ 0014/ผ 23 ถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง งดการรประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้มีการประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันพุธและวันพฤหัสบดีนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นสมควรให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 27 ธ.ค.66 และวันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค.66 เพื่อให้ สส. ได้มีโอกาสลงพื้นที่ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร และร่วมทำบุญตามประเพณี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้หากจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใด จะได้แจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

 

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top