สภาฯโหวตฉลุย 369 ต่อ 10 เสียง รับหลักการ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

สภาฯโหวตฉลุย 369 ต่อ 10 เสียง รับหลักการ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม – Pitlok News


 

สภาฯโหวตฉลุย 369 ต่อ 10 เสียง รับหลักการ 4 ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ใช้ร่างครม.เป็นร่างหลัก แปรญัตติ 15 วัน ตั้งกมธ. 39 คน 

วันที่ 21 ธ.ค. 66 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ 

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำร่าง พ.ร.บ.ทำนองเดียวกันอีก 3 ฉบับพิจารณารวมกัน ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ, ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่ง น.ส.อรรณว์ ชุมาพร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,611 คน เป็นผู้เสนอ และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่ง นายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอนั้น 

ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ การกำหนดให้บุคคลสองคนไม่ว่าเพศใดสามารถหมั้นหรือสมรสกันได้ รวมถึงแก้ไขคำว่า ชาย หญิง สามี ภริยา และสามีภริยา เป็น บุคคล ผู้หมั้น ผู้รับหมั้นและคู่สมรส เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมคู่หมั้นหรือคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นเพศใด 

สำหรับบรรยากาศในการอภิปราย ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านต่างอภิปรายสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมไปแนวทางเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพศใด มีเพียง สส.พรรคประชาชาติเท่านั้น ที่อภิปรายไม่เห็นด้วย 

ในส่วนของพรรคก้าวไกลที่สนับสนุนร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม โดย น.ส.กฤษฎิ์  ชีวะธรรมมานนท์ สส.ชลบุรี พรรคก้าวไกล ลุกอภิปรายและขอเรียกร้องให้ผู้ที่เป็นชาวมุสลิมรับหลักการของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะการแก้ไขกฎหมายนั้น เพื่อคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินของคู่สมรสของคู่รักทุกเพศทุกวัยได้รับการรับรองสิทธิอย่างเสมอภาค 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมนานกว่า 5 ชั่วโมง ผลปรากฏว่าที่ประชุม 380 คน มีมติ 369 ต่อ 10 เสียง รับหลักการวาระแรก โดยมีผู้งดออกเสียง 1เสียง จากนั้นที่ประชุมได้เสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการจำนวน 39 คน เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายในวาระต่อไป มีกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วัน โดยการพิจารณาวาระที่ 2 จะใช้ร่างของ ครม.เป็นร่างหลักในการพิจารณา

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top