โรงเรียนราชวินิตมัธยม หยุดเรียน 26-27 มิ.ย. หลังเกิดโศกนาฏกรรมถังดับเพลิงระเบิด

โรงเรียนราชวินิตมัธยม หยุดเรียน 26-27 มิ.ย. หลังเกิดโศกนาฏกรรมถังดับเพลิงระเบิด – Pitlok News


โรงเรียนราชวินิตมัธยม ประกาศหยุดเรียน 26-27 มิ.ย. หลังเกิดโศกนาฏกรรมถังดับเพลิงระเบิด สะเทือนต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร

จากกรณีเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวินิตมัธยม ในระหว่างการซ้อมดับเพลิงเเละอพยพหนีไฟ จนมีนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย ล่าสุดโรงเรียนราชวินิตมัธยมออกประกาศขอหยุดการเรียนการสอนรวมเป็นเวลา 2 วัน โดยระบุว่า

ตามที่โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งขณะดำเนินกิจกรรม ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก่อให้เกิดการสูญเสีย ทั้งยังส่งผลกระทบความรุนแรง สะเทือนต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงความเสียใจกับนักเรียน ผู้ปกครองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน ให้มีความพร้อมใช้งาน และสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกตินั้น

ดังนั้น โรงเรียนราชวินิต มัธยม จึงขอหยุดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รวมเป็นเวลา 2 วัน และจะเปิดเรียนปกติในวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยระหว่างที่หยุดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง และจะได้จัดตารางการสอนเสริมชดเชยให้กับนักเรียนต่อไป

ทั้งนี้ โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครอง ได้กำกับดูแลนักเรียนในการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ติดตามตรวจสอบความครบถ้วนของกิจกรรมการเรียนรู้ และภาระงานที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top