ประกาศถึงคนไทยในรัสเซีย ลงทะเบียนแสดงตัวกับสถานทูตไทย ย้ำติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

ประกาศถึงคนไทยในรัสเซีย ลงทะเบียนแสดงตัวกับสถานทูตไทย ย้ำติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด – Pitlok News


ประกาศถึงคนไทยในรัสเซีย ลงทะเบียนแสดงตัวสถานทูตไทย ย้ำเลี่ยงเดินทางเข้าเมืองรอสตอฟ ออน ดอน ให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ออกประกาศถึง คนไทยในรัสเซีย โดยระบุว่า
ตามที่มีข่าวความไม่สงบในเมือง รอสตอฟ ออน ดอน ทางตอนใต้ของรัสเซีย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้
 
1. รัฐบาลท้องถิ่นในเมืองต่าง ๆ ของรัสเซียได้ประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย และงดเว้นกิจกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งปิดช่องทางการสัญจรในบางเส้นทาง จึงขอให้ทุกท่านติดตามประกาศและข่าวสารจากรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
 
2. ขอให้ชาวไทยในเมืองรอสตอฟ ออน ดอน ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลท้องถิ่นตามที่นายจ้างแนะนำ และขอให้ชาวไทยในเมืองอื่น ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองรอสตอฟ ออน ดอน ในช่วงเวลานี้
 
3. สำหรับท่านที่พำนักอยู่ในรัสเซีย และยังไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งช่องทางติดต่อ ประจำปี 2566 ให้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ ขอให้ลงทะเบียนในลิงค์ต่อไปนี้
 
4. ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเทเลแกรมและเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ
อย่างใกล้ชิด โดยหากมีเหตุฉุกเฉินขอให้ติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ +7916 939 2155

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
24 มิถุนายน 2566

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top