พิษณุโลก

พิษณุโลก เดินหน้าผลักดันจิ้งหรีดสู่ตลาดโลก

ในพิษณุโลก ในหมู่บ้านชุมชนที่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทรัพย์ไพรวัลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงานเปิดเผยและส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในงานนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมการค้าขายจิ้งหรีด “จิ้งหรีดพิษณุโลกสู่ตลาดโลก” และได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายจิ้งหรีดล่วงหน้า (MOU) ระหว่าง บริษัท ล้านฟาร์มฮัก จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในวงการเกษตรและประธานวิสาหกิจชุมชนขวัญใจฟาร์ม ซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทรัพย์ไพรวัลย์ โดยเป็นการกระตุ้นให้การผลิตสูงขึ้นและส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและความต้องการจากตลาดภายนอก นอกจากนี้ยังสามารถสร้างอาชีพเสริมที่จะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน ในการเยี่ยมชมที่แสนสนุกนี้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มีความยินดีที่ได้เยี่ยมชมบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทรัพย์ไพรวัลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยเขาได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเมื่อได้พบกับบรรยากาศสดใสและพลังงานที่ร่วมรื่นที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดนั้น ในปัจจุบัน นายนนทวัฒน์ บางเอี่ยม กรรมการผู้จัดการบริษัท ล้านฟาร์มฮัก จำกัด ได้เห็นความนิยมของจิ้งหรีดที่มีการนำมาใช้เป็นอาหารสำหรับบริโภคและเป็นอาหารสัตว์ จึงได้ส่งเสริมให้การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นสัตว์เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้น บริษัท ล้านฟาร์มฮัก จำกัด ได้กลายเป็นโรงงานแปรรูปจิ้งหรีดและส่งออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับจิ้งหรีดจากกลุ่มเกษตรกรใน 5 จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์

พิษณุโลก

รวมถึงการนำมาแปรรูปจิ้งหรีดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันทั้งหมด 1 ตันต่อเดือน โดยราคาที่บริษัทจ่ายในการซื้อจิ้งหรีดได้แบ่งตามชนิด โดยจิ้งหรีดทองดำมีราคา 95 บาทต่อกิโลกรัม จิ้งหรีดสะดิ้งหรือจิ้งหรีดบ้านมีราคา 82 บาทต่อกิโลกรัม และจิ้งหรีดทองแดงหรือจิ้งโก่งมีราคา 200 บาทต่อกิโลกรัม โรงงานทั่วไปจะนำไปแปรรูปเป็นจิ้งหรีดอบแห้ง ที่ใช้เลี้ยงสัตว์และใช้เป็นวัตถุดิบผสมขนมปัง เพื่อเพิ่มโปรตีนให้สูง

ตลาดที่เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ได้แก่ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่และการส่งออกไปยังประเทศออสเตรียเลีย ในปัจจุบันนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 20,000 ราย โดยมีเหตุผลที่สำคัญคือ จิ้งหรีดเป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีความนิยมในการบริโภคอย่างแพร่หลาย มีรสชาติอร่อยและมีโปรตีนสูง นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ซึ่งทำให้มีการยกระดับอาหารภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ตลาดโลกได้

ส่วนใหญ่ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดจะนำมาประกอบอาหารโดยการคั่วหรือทอดเพื่อขายในท้องตลาด หรือแปรรูปเป็นจิ้งหรีดอัดกระป๋องเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มช่องทางการขาย มีทั้งฟาร์มขนาดเล็กที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและฟาร์มขนาดใหญ่ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในอดีตจะเคยจับจองตามธรรมชาติเท่านั้น แต่เนื่องจากปริมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงมีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขึ้นเอง

ด้วยเหตุนี้ จังหวัดพิษณุโลกมีความพร้อมในการผลักดันให้จิ้งหรีดพิษณุโลกเข้าสู่ตลาดโลกเพื่อสร้างงานและอาชีพให้กับชาวพิษณุโลกต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top