ตำรวจภาค 6

ตำรวจภาค 6 แถลงข่าวกวาดล้างอาชญากรรม

สำนักงานตำรวจภาค 6 ที่ตั้งอยู่ในตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาในการสืบสวนและกำจัดอาชญากรรม รวมถึงการปราบปรามสารเสพติด ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2566 อย่างต่อเนื่อง ภารกิจนี้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีสโลแกนว่า “ป้องราษฎร์ ปราบภัย หัวใจคือประชาชน”

สำหรับการปฏิบัติงานกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ หน่วยงานตำรวจภูธรภาค 6 ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่มีความถี่อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน เพื่อให้สามารถบังคับให้เกิดผลอย่างสมเหตุสมผล โดยการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่และแนวโน้มอาชญากรรม เป็นแนวทางในการวางแผนและดำเนินการ

ในการดำเนินงานนี้ หน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดและกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ได้เน้นการกำจัดความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม การพนัน การใช้ยาเสพติด การละเมิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง การครอบครองอาวุธปืน การละเมิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการจับกุมบุคคลตามหมาย โดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

ตำรวจภาค 6
ภาพจาก phitsanulokhotnews.com

ผลการดำเนินงานที่มีอยู่คือการจับกุมการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันจำนวนทั้งหมด 342 ราย และความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวนทั้งหมด 2,850 ราย นอกจากนี้ยังพบความผิดเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ จำนวนทั้งหมด 219 ราย และความผิดเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนจำนวนทั้งหมด 284 ราย

นอกจากนี้ยังพบความผิดเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจำนวนทั้งหมด 61 ราย ในกระบวนการดำเนินงานนี้ ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลางอาวุธปืนจำนวน 442 กระบอก และเครื่องกระสุนปืนจำนวน 761 นัด นอกจากนี้ยังตรวจพบยาเสพติดประกอบด้วยยาบ้าทั้งหมด 185,369 เม็ด ยาไอซ์ทั้งหมด 206.2 กรัม และบุคคลตามหมายจับทั้งหมด 232 ราย

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top