ควายไทย

ชมควายไทยพันธุ์งาม ในงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว

ชมควายไทยพันธุ์งาม ในงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566, ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในจังหวัดพิษณุโลก เกิดเหตุการณ์ที่น่าประทับใจเมื่อนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการจัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแควครั้งที่ 6 และงานอนุรักษ์ควายไทยประจำปี 2566 โดยเป้าหมายหลักของกิจกรรมนี้คือการส่งเสริมและพัฒนาตลาดควายไทย รวมถึงการอนุรักษ์ควายไทยในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้สึกที่น่าภูมิใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นี้

กิจกรรมดังกล่าวเน้นการปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมของควายไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับควายไทยให้ผู้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น โดยสร้างความภูมิใจในอาชีพการเลี้ยงควายไทยและสืบทอดอาชีพนี้ต่อไปจากพ่อแม่พี่น้องให้กับรุ่นต่อๆ ไป ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับความรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการผลิตควายไทยคุณภาพดีทั้งในเรื่องการดูแลและเลี้ยงดูควาย การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ และการอนุรักษ์ควายไทยให้มีมูลค่าและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพจาก phitsanulokhotnews.com

กิจกรรมดังกล่าวเน้นการปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมของควายไทย

ในงานเปิดฉากนั้น มีการนำเสนอเนื้อหาที่สร้างความรู้และแรงบันดาลใจในวันที่ “อนุรักษ์ความไทย 14 พฤษภาคม” ประจำปี 2566 โดยนางสาวเทวัญ รัตนะ ผู้ดูแลเขต 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้นำเสนอการจัดนิทรรศการเพื่อแนะนำผลงานที่มาจากอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เน้นการแสดงความรู้เกี่ยวกับควายไทยในลักษณะที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีการแสดงความงามของควายเผือกและควายแคระแสนรู้ เพื่อนำเสนอความหลากหลายและความพิเศษของควายไทย

อีกทั้งยังมีการจัดการประกวดควายไทยในรูปแบบที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 20 ประเภทต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจและนำความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ในที่นี้คือการโชว์ควายที่มาจากฟาร์มต่าง ๆ โดยฟาร์มแต่ละแห่งนำเสนอความตันหรือน้ำหนักที่เกินกว่า 1,000 กิโลกรัมให้ผู้มาเยี่ยมชมได้สัมผัสกันในความงามของพวกเขา อย่างไรก็ตามที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้นที่สุดคือควายที่ชื่อ “เพชรลำโขง” เป็นควายผู้เพศผู้ที่มีอายุ 3 ขวบ 5 เดือน และมีน้ำหนักกว่า 1.4 ตันหรือ 1,400 กิโลกรัม

ควายไทย
ภาพจาก phitsanulokhotnews.com
โดยเจ้าของคือนายสมบัติ ทำละเอียด เจ้าของฟาร์มบิ๊กไอซ์ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเคยได้รับรางวัลจากสนามต่าง ๆ มากมาย ควายนี้ถูกซื้อมาในราคา 7 ล้านบาทจากจังหวัดบึงกาฬในช่วงกลางปีที่ผ่านมา และเจ้าของได้พัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามและสามารถขายน้ำเชื้อให้ได้เงินหลายล้านบาท ซึ่งเจ้าของเคยพูดเล่นว่าไม่ขายให้ใครในราคาใด แต่ยังคงราคาที่ 50 ล้านบาท โดยทั้งนี้เพราะว่า “เพชรลำโขง” ยังมีความสามารถในการโตและสวยงามอีกหลายปีข้างหน้า

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top