เรือนจำกลางพิษณุโลก

เรือนจำกลางพิษณุโลก เปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ

เรือนจำกลางพิษณุโลกเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษร่วมกับบุคคลภายนอก ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ นายวาทิต ปัญญาคม ผู้รับใช้หน้าที่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับบทเป็นประธานในการเปิดการปฏิบัติงานจู่โจมตรวจค้นที่มีลักษณะพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำกลางพิษณุโลก

ซึ่งมีผู้มีส่วนร่วมคือบุคคลภายนอกร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก นายกฤตภพ จันทร์ภูโดม รวมทั้งมีการมีอาวุธพร้อมใช้งานจากทหารและตำรวจ เป็นส่วนร่วมในการดำเนินงานค้นหา นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจู่โจมตรวจค้นในครั้งนี้ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานค้นหาในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้น 226 คน

เรือนจำกลางพิษณุโลก
ภาพจาก phitsanulokhotnews.com

กรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายที่เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและการใช้โทรศัพท์มือถือภายในเรือนจำ โดยกำหนดให้วัตถุประสงค์ของผู้ต้องขังต้องไม่ใช่เป็นอาวุธหรือสิ่งของที่ต้องห้ามอยู่ภายในเรือนจำ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นภายในเรือนจำจากผู้ต้องขังเอง นอกจากนี้ เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศยังมีการดำเนินการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษอย่างสม่ำเสมอ

และกำหนดให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ฉะนั้น มีการสอดส่องและจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอกในพื้นที่ เพื่อให้สังคมภายนอกได้รับความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของกรมราชทัณฑ์ จากการดำเนินการตรวจสอบและตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขังจำนวน 4,865 คน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายและไม่พบผู้ต้องขังที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดใดๆ อย่างใด

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top