กองทัพภาคที่ 3

กองทัพภาคที่ 3 เปิดฝึกสอนมวยไทยในหน่วยทหาร

ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเปิดศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทยหรือมวยไทยที่อาคารอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีการประชุมในนามของท่านพลโทสุริยะ เอี่ยมสุโร เป็นประธานพิธี พร้อมกับผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ร่วมเข้าร่วมพิธีนี้ด้วย สังเกตได้ว่าพิธีนี้ได้รับความสำคัญอย่างมากเนื่องจากการรวมกำลังพลจากหน่วยต่างๆ รวมกันถึงจำนวนทั้งหมด 150 นาย

ในนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกท่านได้กล่าวว่า “มวยไทย” เป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยเฉพาะที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการมวยไทยขั้นพื้นฐานให้กับหน่วยทหาร โดยจัดเตรียมครูฝึกและครูมวยไทยให้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีการฝึกอบรมให้กับกำลังพลของหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ในช่วงวันที่ 27 – 31 มีนาคม ค.ศ. 2566 เพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

โดยมุ่งหวังให้พลเสริมสร้างพื้นฐานการใช้ศิลปะมวยไทยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนำไปใช้ระดับหน่วยต้นสังกัดของตนเองได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้เสนอความรู้พื้นฐานในกีฬามวยไทย เช่น การไหว้ครูและการร่ายรำในศิลปะมวยไทย การฝึกทักษะการเคลื่อนที่ การใช้หมัด การตีศอก การตีเข่า การเตะ และการถีบ ซึ่งเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

กองทัพภาคที่ 3

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดให้มวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติและเป็นมรดกไทย

ในทางกองทัพบกได้จัดให้มวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติและเป็นมรดกที่มีค่าของชาติไทย และมวยไทยต้องคงอยู่เคียงข้างทหารไทยตลอดไป โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นในการเผยแพร่มวยไทยในค่ายทหารของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้สามารถนำไปขยายผลสู่ชุมชนรอบค่ายของหน่วยต่างๆ ในอนาคต โดยจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีทั้งหมด 520 นาย

ซึ่งแบ่งกำลังพลของหน่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเข้ารับการฝึกอบรมกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 150 นาย และกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 นอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรวมถึงกองกำลังนเรศวรและกองกำลังผาเมืองเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพที่ตั้งของหน่วย จำนวน 370 นาย

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top