จิตอาสา

จิตอาสา เมืองพิษณุโลกร่วมมือจัดระเบียบสายสื่อสาร

พลังจิตอาสาของชาวเมืองพิษณุโลกได้รวมกันเพื่อจัดการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และนวัตกรรมในการพัฒนาเมืองให้เป็นที่น่าอยู่มากขึ้น การร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานของรัฐและเอกชนทำให้เกิดการจัดทำแผนที่ปรับปรุงระบบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ซึ่งเป้าหมายคือตั้งแต่สามแยกเรือนจนถึงหน้ากองบิน 46

ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีพิษณุโลก ผู้บัญชาการกองทัพไทย ประสาน แสงศิริรักษ์ ท่านรองแม่ทัพภาคที่ 3 และเป็นรองผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคที่ 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาเมืองพิษณุโลก โดยหลักจุดสำคัญของกิจกรรมคือการระเบียบสายสื่อสารและการพัฒนาภูมิทัศน์ให้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้น

จิตอาสา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นบริเวณตั้งแต่สามแยกเรือนแพจนถึงห้าแยกโคกมะตูม ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร โดยมีเป้าหมายในการระเบียบทางจราจรและสภาพภูมิทัศน์ตามถนนสายหลักนี้ต่อเนื่องไปจนถึงหน้ากองบิน 46 พิษณุโลก ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ กำลังมีการจัดทำการระเบียบสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลทีวี

รวมถึงสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนเสาไฟฟ้าตามเส้นทางถนนหลัก เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรบนถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือที่เรียกว่า “สายตาย” ซึ่งยังคงมีจำนวนมากอยู่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการนำสายตายเหล่านี้ออกไป

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top