ชาวพิษณุโลก

ชาวพิษณุโลก ร่วมใจพับดอกบัว 10,999 ดอก ถวายพระพุทธชินราช

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เอง เราได้เห็นการรวมตัวของประชาชนชาวพิษณุโลกและนักท่องเที่ยวมากกว่า 500 คนที่อาคารพระสวัสดีราชและอาคารขุนพิเรนทรเทพภายในพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพับดอกบัวทั้งหมดกว่า 10,999 ดอก เพื่อเตรียมให้นำไปถวายให้กับพระพุทธชินราชในโอกาสครบรอบ 666 ปีที่จะถึงในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นี้

นอกจากนี้ยังมีการจัดริ้วขบวนแห่ดอกบัวไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยมีนางรำจำนวน 666 คน เข้าแถวรอบพระวิหารหลวงพร้อมกัน และกล่าวถวายดอกบัวเพื่อเป็นพิธีการสำหรับพุทธบูชา ในที่สุดดอกบัวจะถูกนำไปวางไว้ในจุดที่ได้กำหนดไว้ภายในพระวิหารหลวง เพื่อสังฆทานแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 ชุด นอกจากนี้ยังมีการแสดงรำเป็นพิธีการสำหรับพุทธบูชาอีกด้วย

ชาวพิษณุโลก

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวเกี่ยวกับการร่วมมือของจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักงานวัฒนธรรม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก โดยการใช้เครื่องมือ Soft Power ของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

โดยเฉพาะเรื่องของ “พระพุทธชินราช” ที่ถือเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลก ในปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 666 ปี จังหวัดพิษณุโลกได้ทำการรวมพลังและขยายมูลค่าด้วยกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในมิติประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ในวันนี้เราขอเชิญชวนพี่น้องชาวเมืองทั้งสองฝั่งร่วมกันพับดอกบัวจำนวน 10,999 ดอกที่อาคารพระสวัสดีราชและอาคารขุนพิเรนทรเทพ

ภายในพระราชวังจันทน์ และเพียงเวลาเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นเราก็สามารถทำเสร็จสิ้นงานได้แล้ว ซึ่งสืบหาความรักและความสามัคคีอันแข็งแกร่ง และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการสร้างบุญเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาสมโภชองค์พระพุทธชินราช พระคู่บ้านตู่เมือง จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ในวันที่ 6 มิ.ย. นอกจากจะมีการแห่ดอกบัวไปถวายเป็นพุทธบูชาสมโภชองค์พระพุทธชินราช แล้ว ยังมีกิจกรรม พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธชินราชจำลอง ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top