สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พิษณุโลกจัดประชุมกระตุ้นท่องเที่ยวท้องถิ่น

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมกระตุ้นท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้นำระดับสูงที่มีตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ท่ามกลางความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ นายทรงพลได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด และนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือของจังหวัดพิษณุโลก

รวมทั้งนางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่แต่ละอำเภอ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายสินค้าที่เป็นของที่ระลึก โดยมุ่งเน้นที่จะวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีการเติบโตและเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมจังหวัดเพิ่มขึ้น

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารกับทางผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก โดยมีภาคีเครือข่ายสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมด้วย เช่น ชมรมการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีความยั่งยืนเช่นชุมชนบ้านร่องกล้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า ชมรมธุรกิจกาแฟบ้านร่องกล้า และชมรมท่องเที่ยวในชุมชนเช่นชุมชนบ้านน้ำจวงในตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ รวมถึงชมรมสำนักดาบเรือนนเรศและชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น

โดยนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกได้นำเสนอผลงานรายงานโครงการที่เตรียมเสนอให้กับจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมงานใหญ่ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม Soft Power จององค์พระพทธชินราชจำลอง ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีชื่องานว่า “งานพิษณุโลก Faith & Farm 2023 เที่ยวเมืองพิษณุโลก เยือนถิ่นวัฒนธรรม อร่อยล้ำผลไม้ไทย” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพิษณุโลกให้เติบโตและยังคงพัฒนาต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top